Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč
Nakupte aspoň za 1200,00 Kč a získejte dárek.

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Vanish Oxi Action Crystal White tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo (2l) 20praní
-26%
Výhodná cena

Vanish Oxi Action Crystal White tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo (2l)

Vanish Oxi Action Crystal White tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo (2l)

20praní
199,90 Kč 269,90 Kč (10,00 Kč/praní)
Popis produktu

Příprava a použití:

Před praním: Nalijte 2 ml přípravku na skvrnu a dle potřeby skvrnu drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.

Namáčení: Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.

Praní: Přidejte k vašemu pracímu prostředku: x100ml. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.

Doporučení k použití:

  • Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku.
  • Zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte oschnout.
  • Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte.
  • Když budete Vanish používat před praním, použijte vlažnou vodu.
  • Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění.
  • Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy).
  • Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím.
  • Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut).

Bezpečnostní informace: Nebezpečné složky: peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10–13-alkylderiváty, sodné soli; alkoholy, C12–14, ethoxylované.

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s bělicími přípravky na bázi chloru.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku Neiontové povrchově aktivní látky Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky Parfém Optické zjasňovače Hexyl cinnamal