Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Vanish Oxi Action Crystal White tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo (2l) 20 praní
-25%

Vanish Oxi Action Crystal White tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo (2l)

Vanish Oxi Action Crystal White tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo (2l)

20 praní
Trvale výhodná cena %
Popis produktu

Příprava a použití:

Před praním: Nalijte 2 ml přípravku na skvrnu a dle potřeby skvrnu drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.

Namáčení: Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.

Praní: Přidejte k vašemu pracímu prostředku: x100ml. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.

Doporučení k použití:

  • Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku.
  • Zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte oschnout.
  • Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte.
  • Když budete Vanish používat před praním, použijte vlažnou vodu.
  • Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění.
  • Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy).
  • Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím.
  • Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut).

Bezpečnostní informace: Nebezpečné složky: peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10–13-alkylderiváty, sodné soli; alkoholy, C12–14, ethoxylované.

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s bělicími přípravky na bázi chloru.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku Neiontové povrchově aktivní látky Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky Parfém Optické zjasňovače Hexyl cinnamal

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK