Rohlik.cz

Popis produktu

Příprava a použití:

Příprava: Nalijte 2 ml přípravku přímo na skvrnu. Dle potřeby drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.

Antibakteriální účinek: Přidejte 100 ml přípravku Vanish Extra Hygiene ke 4 litrům teplé vody (40 °C). Nechejte prádlo namáčet po dobu 1 hodiny. Po namáčení vyperte jako obvykle jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte.

Praní: Přidejte k vašemu pracímu prostředku: x100ml. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.

Uživatelské rady:

  • Při praní vždy postupujte podle instrukcí na etiketách oděvů nebo jiném prádle.
  • Vždy si zkontrolujte stálost barev aplikací malého množství přípravku na skrytém místě prádla. Vymáchejte a nechte uschnout.
  • Po každém použití víčko opět uzavřete a uchovávejte na chladném a suchém místě.
  • Pro dosažení nejlepších výsledků se může stát, že bude nutno proces zopakovat.
  • Když budete Vanish používat před praním, použijte vlažnou vodu.
  • Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění.
  • Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy).
  • Prádlo vyprané nebo ošetřené Vanishem nevystavujte přímému slunečnímu světlu a nesušte u žádného tepelného zdroje.
  • Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut).

Nebezpečné látky: peroxid vodíku; alkyl (C12-C16)benzyldimet­hylamonium-chloridy; alkoholy, C13–15, rozvětvené a lineární, ethoxylované.

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může být korozivní pro kovy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Biocidní výrobek, používejte bezpečně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůži nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Uchovávejte pouze v původním obalu. Po použití si omyjte ruce. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Výrobek je určen pro neprofesionální použití. Krátkodobý bělicí účinek na kůži. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Opláchněte kůži vodou.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělící činidla na bázi kyslíku Neiontové povrchově aktivní látky Méně než 5 %: kationtově povrchově aktivní látky Parfém Hexyl cinnamal Účinné látky: peroxid vodíku,115 g/kg (1,5 %), alkyl(C12-C16)benzyldimet­hylamonium-chloridy (benzalkonium chlorid), 17 g/kg (1,7 %)

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×