Vanish Oxi Action Gold tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo (940ml)

9 praní
179,90 Kč 19,99 Kč/praní
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Příprava a použití:

Před praním:
Nalijte na skvrnu a dle potřeby drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.

Namáčení: Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním. Dávkování: viz obal.

Praní: Přidejte 100 ml k pracímu přípravku. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.

Doporučení k použití: - Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku na oblečení. - Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na nenápadném místě. Opláchněte a nechte oschnout. - Po praní nebo ošetření oděvů přípravkem Vanish Gold nechte schnout z dosahu zdrojů přímého tepla nebo slunečního světla. - Při použití před praním, použijte vlažnou vodu. - Pro dosažení nejlepších výsledků můžete postup zopakovat. - Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění. - Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy). - Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím. - Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut).

* V porovnání se zašedlými látkami. Výsledky se mohou lišit. ** Při dodržení návodu k použití platí např. pro tyto čerstvé skvrny na bavlně: borůvková šťáva, dětské jídlo s masem, červené ovoce nebo červené víno.

Nebezpečné látky: peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; alkoholy, C12-14, ethoxylované.

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s bělicími přípravky na bázi chloru.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku
Aniontové povrchově aktivní látky Neiontové povrchově aktivní látky Méně než 5 % optické zjasňovače Parfém Citronellol Hexyl cinnamal