Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Vanish Oxi Action Gold tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo (940ml) 9praní

Vanish Oxi Action Gold tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo (940ml)

Vanish Oxi Action Gold tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo (940ml)

9praní
174,90 Kč (19,43 Kč/praní)
Popis produktu

Příprava a použití:

Před praním: Nalijte na skvrnu a dle potřeby drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.

Namáčení: Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním. Dávkování: viz obal.

Praní: Přidejte 100 ml k pracímu přípravku. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.

Doporučení k použití:

  • Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku na oblečení.
  • Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na nenápadném místě. Opláchněte a nechte oschnout.
  • Po praní nebo ošetření oděvů přípravkem Vanish Gold nechte schnout z dosahu zdrojů přímého tepla nebo slunečního světla.
  • Při použití před praním, použijte vlažnou vodu.
  • Pro dosažení nejlepších výsledků můžete postup zopakovat.
  • Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění.
  • Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy).
  • Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím.
  • Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut).
  • V porovnání se zašedlými látkami. Výsledky se mohou lišit. ** Při dodržení návodu k použití platí např. pro tyto čerstvé skvrny na bavlně: borůvková šťáva, dětské jídlo s masem, červené ovoce nebo červené víno.

Nebezpečné látky: peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10–13-alkylderiváty, sodné soli; alkoholy, C12–14, ethoxylované.

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s bělicími přípravky na bázi chloru.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku Aniontové povrchově aktivní látky Neiontové povrchově aktivní látky Méně než 5 % optické zjasňovače Parfém Citronellol Hexyl cinnamal