-12 %

Vanish Oxi Action Gold odstraňovač skvrn (625g)

20 praní
Trvale výhodná cena %
279,90 Kč 14,00 Kč/praní319,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Příprava a použití:

Doporučení k použití odstraňovače skvrn:
- Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku na oblečení. - Zkontrolujte stálost barvy otestováním na nenápadném místě. Opláchněte a nechte oschnout. - Po každém použití víčko opět uzavřete a přípravek Vanish Gold uchovávejte na chladném a suchém místě. - Pro dosažení nejlepších výsledků můžete postup zopakovat. - Nepoužívejte na vlnu, hedvábí či kůži. - Nepoužívejte na povrchově upravované nebo natírané povrchy - například dřevo, kovy atd. - Nenamáčejte látky s kovovými upevňovacími prvky nebo s povrchovou úpravou zajišťující odolnost vůči ohni. - Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím. - Zajistěte, aby výrobek nebyl v nádobě ničím kontaminován. - Jakmile dojde ke smíchání, neponechávejte roztok v hermeticky uzavřené nádobě. Z roztoku se bude uvolňovat kyslík a v uzavřené nádobě by mohlo dojít k hromadění tlaku s následkem úniku výrobku.

Pro maximální rychlost a sílu použijte drhnutí před praním, předpírku nebo namáčení a uvidíte odstranění některých* skvrn během pouhých 30 sekund *- Červené víno - Šťáva z červené řepy - Ovocný čaj - Maliny - Sojová omáčka - Dětská výživa s masem Při dodržení návodu k použití a praní při 40 °C, platí pro skvrny na bavlně.

Před praním: Smíchejte ¼ odměrky prášku se ¾ odměrky vody. Aplikujte tuto směs na skvrnu. Drhněte skvrnu podle potřeby. Po přípravě vyperte jako obvykle. Vyčistěte a osušte odměrku před jejím vrácením do nádoby.

Namáčení: Přidejte jednu odměrku ke 4 litrům vody. Bílé prádlo 6h max. Pro barevné prádlo 1h max. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte.

Praní: Přidejte spolu s vaším pracím prostředkem: - U odolných a zaschlých skvrn X1. - U běžných skvrn X½.

Nebezpečné látky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3).

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nádobu uchovávejte v chladném a dobře větraném místě. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.

Složení

30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku
Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky Neiontové povrchově aktivní látky Zeolity Enzymy Parfém Citronellol Hexyl cinnamal