Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Vanish Oxi Action Gold odstraňovač skvrn na bílé prádlo (625g) 20praní

Vanish Oxi Action Gold odstraňovač skvrn na bílé prádlo (625g)

Vanish Oxi Action Gold odstraňovač skvrn na bílé prádlo (625g)

20praní
319,90 Kč (16,00 Kč/praní)
Popis produktu

Příprava a použití:

Doporučení k použití odstraňovače skvrn:

 • Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku na oblečení.
 • Zkontrolujte stálost barvy otestováním na nenápadném místě. Opláchněte a nechte oschnout.
 • Po každém použití víčko opět uzavřete a přípravek Vanish Gold uchovávejte na chladném a suchém místě.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků můžete postup zopakovat.
 • Nepoužívejte na vlnu, hedvábí či kůži.
 • Nepoužívejte na povrchově upravované nebo natírané povrchy – například dřevo, kovy atd.
 • Nenamáčejte látky s kovovými upevňovacími prvky nebo s povrchovou úpravou zajišťující odolnost vůči ohni.
 • Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím.
 • Zajistěte, aby výrobek nebyl v nádobě ničím kontaminován.
 • Jakmile dojde ke smíchání, neponechávejte roztok v hermeticky uzavřené nádobě. Z roztoku se bude uvolňovat kyslík a v uzavřené nádobě by mohlo dojít k hromadění tlaku s následkem úniku výrobku.

Před praním: Smíchejte ¼ odměrky prášku se ¾ odměrky vody. Aplikujte tuto směs na skvrnu. Drhněte skvrnu podle potřeby. Po přípravě vyperte jako obvykle. Vyčistěte a osušte odměrku před jejím vrácením do nádoby.

Namáčení: Přidejte jednu odměrku ke 4 litrům vody. Bílé prádlo 6h max. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte.

Praní: Přidejte spolu s vaším pracím prostředkem:

 • U odolných a zaschlých skvrn X1.
 • U běžných skvrn X½.

Nebezpečné látky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3).

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Nádobu uchovávejte v chladném a dobře větraném místě. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.

Složení

30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky Neiontové povrchově aktivní látky Zeolity Enzymy Optické zjasňovače Parfém Citronellol Hexyl cinnamal