Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Duck 5v1 závěsný čistič WC s vůní levandule 41g

Duck 5v1 závěsný čistič WC s vůní levandule 41g

Duck 5v1 závěsný čistič WC s vůní levandule 41g

49,90 Kč (49,90 Kč/ks)
  • Kategorie: Koupelna a WC > WC bloky
  • Země původu: dle aktuální nabídky
    pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Popis produktu

Závěsný čistič WC s vůní levandule.

Návod pro použití: Rozbalte závěs a zavěste ho na okraj WC mísy, kde teče voda při splachování.

Bezpečnostní varování

Nebezpečí Obsahuje: benzensulfonová kyselina, C10–13-alkylderiváty, sodné soli. Dráždí kůži. způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte jen na WC mísy. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 2-(4-tert-butylbenzyl)pro­pionaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

<5% fosfonáty >30% aniontové povrchově aktivní látky Parfémy Butylphenyl methylpropional Coumarin Citronellol Limonene Linalool 2-bromo-2-nitropropane-1,3 – diol