Rohlik.cz

Duck 5v1 závěsný čistič WC s vůní levandule 41g

Duck 5v1 závěsný čistič WC s vůní levandule 41g
  • Cena 49,90 Kč/ks 49,90 Kč
  • +
  • Kategorie: Koupelna a WC > WC bloky
  • Země původu: dle aktuální nabídky
    pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
  • Kód zboží: 1316339
Popis produktu

Závěsný čistič WC s vůní levandule.

Návod pro použití: Rozbalte závěs a zavěste ho na okraj WC mísy, kde teče voda při splachování.

Bezpečnostní varování

Nebezpečí Obsahuje: benzensulfonová kyselina, C10–13-alkylderiváty, sodné soli. Dráždí kůži. způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte jen na WC mísy. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 2-(4-tert-butylbenzyl)pro­pionaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

<5% fosfonáty >30% aniontové povrchově aktivní látky Parfémy Butylphenyl methylpropional Coumarin Citronellol Limonene Linalool 2-bromo-2-nitropropane-1,3 – diol

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×