Bio-D BIO prostředek na mytí nádobí s vůní grapefruitu

0,75 l
 119,90 Kč 159,87 Kč/l
Země původu: Velká Británie,

Koncentrovaný a šetrný prostředek na mytí nádobí.

Lehce pěnivý s vůní čerstvého grepu, skvělý i na odolnou mastnotu a připáleniny. Vhodný také k mytí ovoce a zeleniny, dobře funguje i za studena. Vysoká účinnost vychází ze síly kyseliny citronové a dalších přírodních tenzidů na bázi kokosového oleje. 

Hypoalergenní, vhodný i pro citlivou pokožku a děti. Naprosto bezpečný pro septik a domácí čističky vod, neničí přirozenou flóru. Bez palmového oleje a zcela bez chemie.

Nádoby a obaly značky Bio-D obsahují 100 % recyklovaného materiálu. Produkty ani přísady nejsou testované na zvířatech, neobsahují žádné živočišné složky a jsou tak vhodné pro vegany.

Použití

Dávkování: pro plný dřez stačí 10 - 15 ml prostředku (= 2 - 3 čajové lžičky). Vystačí až na 75 použití.

O výrobci

Bio-D je malá britská rodinná firma, která se velmi přísně a důsledně soustředí na výrobu prostředků tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí jak při výrobě samotné, tak při jejich použití. Volí pouze ty nejbezpečnější přísady nejvyšší kvality. Tam kde je to možné, jsou přísady rostlinného původu a získané z obnovitelných zdrojů. 

Upozornění

Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné podráždění očí.

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Výrobce

The Bio-D Company Ltd
31 Bergen Way
Sutton Fields, Hull,
East Yorkshire, HU7 0YQ
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Způsobuje podráždění kůže.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410: Chraňte před slunečním zářením.