Užijte si víkendovou dopravu zdarma! Stačí zvolit hodinové okno pro doručení.

Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Glade Discreet náplň Velvet Tea Party 8g

Glade Discreet náplň Velvet Tea Party

Glade Discreet náplň Velvet Tea Party

8g
84,90 Kč (10 612,50 Kč/kg)
Popis produktu

Náplň pro (ne)elektrický osvěžovač vzduchu s vůní čajového pečiva.

Vhodný pro všechny Discreet® držáky Lze použít jako samostatný držák.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení

Obsahuje: geranyl-acetát, 4-terc.butylcyklo­hexyl-acetát. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné rukavice. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte dle návodu. Nepropichujte membránu. Nepokládejte na leštěné či lakované dřevěné povrchy. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Během používání odpařovač nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Odpařovač se během používání může mírně zahřívat. Nepoužívejte v malém uzavřeném prostoru bez dostatečné cirkulace vzduchu. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Obsahuje citronellol, geraniol, cineole, citral, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 3-phenylbutyral­dehyde, alpha-hexylcinnamal­dehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Prázdný obal a odpařovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.