Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Glade One Touch náplň Velvet Tea Party 10ml
-29%
Akce do 31. 7.

Glade One Touch náplň Velvet Tea Party

Glade One Touch náplň Velvet Tea Party

10ml
59,90 Kč 84,90 Kč (5 990,00 Kč/l)
Popis produktu

Náplň do osvěžovače vzduchu z limitované vánoční edice s vůní čajového pečiva.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením.

Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.

Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Obsahuje citronellol, geraniol, dipentene, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, citral, alpha-hexylcinnamal­dehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.