-35 %

Persil Sensitive prací gel (5l)

100 praní
Trvale výhodná cena %
449,90 Kč 4,50 Kč/praní699,90 Kč
Země původu: Rakousko,

Popis produktu

Efektivní odstraňování skvrn pro jemnou pokožku. Kvalita vhodná pro alergiky a testována v ECARF. S přírodním mýdlem a příjemnou vůní mandlového mléka. Nyní s koncentrovanějším složením, které je šetrnější vůči životnímu prostředí. S německou technologií.

Koncentrovanější než předchozí Persil receptura.

Natural Soap Almond Milk*
*vůně mandlového mléka.

Příprava a použití: Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie. Návod k použití viz obal.

Skladování: Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Bezpečnostní varování: Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrávává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení

5-15% aniontové povrchově aktivní látky
<5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty Optické zjasňovače Enzymy Parfémy Benzisothiazolinone Methylisothiazolinone