Sanytol dezinfekční prací gel (1,65 l)

17 praní
249,90 Kč 14,70 Kč/praní
Země původu: Španělsko,

Mikroby přítomné uvnitř textilních vláken jsou původcem zápachu a mohou přenášet nemoci. Sanytol, expert na dezinfekci bez chlóru, vyvinul dezinfekční prací prostředek, který eliminuje bakterie a mikroby již od teploty 20 °C. Jedinečné složení účinně vypere bílé i barevné prádlo a přináší příjemnou svěží vůni.

 • Zničí 99,9 % bakterií, kvasinky a virus chřipky A H1N1
 • Účinně pere bílé i barevné prádlo
 • Bez chlóru.

Použití

Vhodné na:

 • Spodní prádlo (kalhotky, ponožky, slipy, pyžamo).
 • Sportovní oblečení (tepláky, trička apod).
 • Kojenecké a dětské prádlo (body, bryndáky apod).
 • Bytový textil (ručníky, utěrky, povlečení, koupelnové předložky, hadry apod).
 • Prádlo nemocných osob.
 • Jemné prádlo, které nesnese praní při vysoké teplotě.
 • Textil, který se dostává do kontaktu se zvířecími mazlíčky.

Dávkování v pračce: 1 uzávěr = 80 ml na 4-5kg prádla

 • Měkká voda/ Mírně špinavé 100 ml/ Velmi špinavé 140 ml
 • Střední voda/ Mírně špinavé 100 ml/ Velmi špinavé 160 ml
 • Tvrdá voda/ Mírně špinavé 140 ml/ Velmi špinavé 230 ml

Ruční praní pro 5 l vody:  Namočte prádlo do roztoku 50 ml pracího gelu a 5 l vody na 30 - 60 min. Následně důkladně vymáchejte.

O výrobci

AC Marca Czech Republic je společnost, která na českém trhu působí od roku 1995 a je specialistou v oblasti péče o domácnost, hygieny, péče o tělo a lepidel a tmelů. V jejich portfoli lze najít známé značky jako Alex, Sanytol, Lactovit, Norit, Giorgi, Ecran či Ceys. 

Značka Sanytol již více než 20 let nabízí svou inovativní řadu výrobků určených pro hygienu domácnosti, prádla i rukou, aby svým zákazníkům pomohl udržet domácnost zdravou a čistou

Upozornění

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí. 

Výrobce

AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Přišimasy 124
282 01  Český Brod
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262: Neaplikujte do očí, nebo na pokožku.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně).

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.