Sanytol

Sanytol Tablety do myčky nádobí

40 ks
339,90 Kč 8,50 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

30+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Španělsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Firma Sanytol vyvinula první tablety do myčky na nádobí 4 v 1: dezinfekční prostředek, čisticí prostředek, sůl a prostředek proti usazování, které zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé.

Zničí 99,9% mikrobů, virů a bakterií. Zabíjí virus chřipky A (H1N1), E. coli, Salmonelu a Listerii. Dezinfikuje myčku a odstraňuje nepříjemné pachy. Odstraňuje mastnotu a dokonale čistí veškeré nádobí, včetně hodně špinavého nádobí. Zabraňuje tvorbě usazenin ve filtru myčky. Neobsahuje fosfáty.

  • Balení obsahuje 40 tablet. 
  • Dezinfikujte nádobí a odstraňuje nepříjemné pachy.
  • Odstraňuje mastnoty a dokonale čistí veškeré špinavé nádobí, včetně nádobí se zaschlými zbytky jídla.

Použití

Tabletu vložte do myčky na nádobí.

Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace na obalu a informace o produktu.

O výrobci

AC Marca Czech Republic je společnost, která na českém trhu působí od roku 1995 a je specialistou v oblasti péče o domácnost, hygieny, péče o tělo a lepidel a tmelů. V jejich portfoli lze najít známé značky jako Alex, Sanytol, Lactovit, Norit, Giorgi, Ecran či Ceys. 

Značka Sanytol již více než 20 let nabízí svou inovativní řadu výrobků určených pro hygienu domácnosti, prádla i rukou, aby svým zákazníkům pomohl udržet domácnost zdravou a čistou

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí. 

Výrobce

AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Přišimasy 124
282 01  Český Brod
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P 501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován..

Složení: 15-30% belicí cinidla na bázi kyslíku, 5-15%
polykarboxyláty, <5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% fosfonáty. Parfémy. Enzymy (proteáza, amyláza). Biocidní přípravek (typ TP4): na míste vzniká kyselina peroctová 0,13g/L (1 tableta na jedno mytí).