Severochema Přírodní tekutý škrob 3E

500 ml
 39,90 Kč 79,80 Kč/l
Země původu: Česká republika,

Tekutý přírodní škrob 3E je určen ke škrobení prádla a zároveň se vyznačuje příjemnou vůní.

Škrob 3E zvyšuje účinnost praní a chrání vlákno prádla. Přírodní škrob je lehce odbouratelný v přírodě a je lépe snášen citlivými lidmi.

Použití

Je vhodný pro ruční praní i pro použití v automatických pračkách.

O výrobci

Severochema Liberec, družstvo pro chemickou výrobu, patří mezi významné výrobce chemických produktů v České republice. Moderní technologická, výrobní a skladovací zařízení jim umožňují okamžitě a kvalitně uspokojit nejrůznější požadavky zákazníků. 

Skladování

Skladujte v suchu a nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Upozornění

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady.

Výrobce

Severochema
Vilová 333/2
461 71  Liberec
Česká republika