-17 %

Calgon Hygiene Plus gel

0,75 l
Trvale výhodná cena %
229,90 Kč 306,53 Kč/l279,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Calgon Hygiene Plus Gel kombinuje nepřekonatelnou ochranu Calgon proti vodnímu kameni a antibakteriální složky, které eliminují 99,9 % bakterií ve vaší pračce.

Příprava a použití:
1 plné víčko = středně tvrdá až tvrdá voda 1 a 2/3 víčka = velmi tvrdá voda 2 plná víčka při 40 °C, 60 min. prací cyklus prádla

Každodenní ochrana: Používejte Calgon Hygiene Plus Gel při každém praní a získejte tak nepřekonatelnou ochranu proti vodnímu kameni. Jeho neutralizující účinek chrání všechny důležité části vaší pračky.

Antibakteriální ochrana: Používejte Calgon Hygiene Plus Gel alespoň jednou měsíčně. Eliminujete tak 99,9 % bakterií a udržíte pračku čistou.

Skladování: Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.

Varování: Pokyny pro bezpečné zacházení: Biocidní výrobek, používejte bezpečně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Složení

< 5 %: polykarboxyláty
Neiontové povrchově aktivní látky Dezinfekční činidlo Parfém Limonen Hexylcinnamal Účinné látky: kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy (benzalkonium chlorid), 10g/kg (1 %) Nebezpečné látky: kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy (benzalkonium chlorid) S biocidním účinkem 60 minut při 40°C