Výhodná cena

Somat

Somat Gold tablety do myčky

60 ks
Nabídka do 21. 4.
349,90 Kč 
5,83 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

700+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Srbsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Tablety do myčky Somat Gold pro zářivě čisté nádobí s vůní citronu a limetky neutralizující zápach. Jejich efektivní a rychle působící složení si poradí i s těmi nejodolnějšími zbytky jídla, jako jsou usazená mastnota, připálené jídlo nebo skvrny od čaje a kávy. Složení se rychle rozpouští a působí okamžitě, aby nádobí a sklenice byly zářivě čisté po každém programu mytí nádobí i na eco program s nízkou teplotou.

  • hloubkově čistí skvrny a připálené zbytky jídla i na eco program s nízkou teplotou
  • zanechává nádobí dokonale čisté a zářivě lesklé
  • neutralizuje nepříjemné pachy v myčce
  • chrání choulostivé nádobí před korozí
  • pečuje o myčku nádobí
  • voděrozpustná fólie

Použití

1 tableta = použití pro jednu běžnou náplň myčky. 

Vložte tabletu suchýma rukama do oddílu dávkovače pro mycí prostředek. Použití soli a oplachovače je doporučeno. Dodržujte správné dávkování a myjte nádobí při minimální teplotě 45 °C (mytí) a 50 °C (oplach).

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte při teplotě od 5 °C do 40 °C. Dodržujte národní předpisy.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH208 Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

5-15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, fosfonáty, polykarboxyláty
<5 % neiontové povrchově aktivní látky Parfémy (limonene) Enzymy