Pronto Čistič na dřevo aloe vera ve spreji 5v1

500 ml
 114,90 Kč 229,80 Kč/l
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Čistič Pronto s aloe vera 5v1 je vhodný pro čistění a leštění dřevěných povrchů.

Přípravek je vhodný na dřevo, kůže s povrchovou úpravou, laminát.

Odstraňuje prach, otisky prstů a šmouhy.

Použití

Nastříkejte přípravek na povrch a vyčistěte měkkým hadříkem nebo papírem. El. zařízení nejdříve odpojte, přípravek nastříkejte na hadřík a pak s ním zařízení vyčistěte. Jestliže si nejste jisti, vyzkoušejte přípravek na málo viditelném místě. Nepoužívejte na kůži, dřevo bez povrchové úpravy, mramor či žulu. Nekombinujte s jinými přípravky na čištění.

O výrobci

Česká společnost SC Johnson s.r.o. se zaměřuje především na výrobu hygienických potřeb do domácnosti, čistících prostředků a ochranných produktů proti hmyzu. Mezi její značky patří například Glade, Pronto, Duck, Off či Raid.

Skladování

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 stupňů.  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.

Skladujte na chladném a suchém místě.

Upozornění

 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

Výrobce

SC Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha
Česká republika