Pronto Extra care aloe vera čistič 5v1 rozprašovač

500 ml
119,90 Kč 239,80 Kč/l
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Aloe vera čistič 5v1 rozprašovač-leštění a čištění dřevěného nábytku.

Návod pro použití: Nastříkejte přípravek na povrch a vyčistěte měkkým hadříkem nebo papírem. El. zařízení nejdříve odpojte, přípravek nastříkejte na hadřík a pak s ním zařízení vyčistěte. Jestliže si nejste jisti, vyzkoušejte přípravek na málo viditelném místě. Nepoužívejte na kůži, dřevo bez povrchové úpravy, mramor či žulu. Nekombinujte s jinými přípravky na čištění.

Bezpečnostní varování: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

Složení

Neiontové povrchově aktivní látky < 5 %
Parfémy Methylisothiazolinone