Pronto

Pronto Multifunkční aerosol proti prachu limetka

250 ml
134,90 Kč 539,60 Kč/l

Doručení už do 60 minut

1000+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Pronto sprej odstraňuje prach, šmouhy a mastné skvrny.

Čistí dřevěné povrchy s povrchovou úpravou, sklo, elektroniku a další.

Obsahuje antistatické složky, které zabraňují opětovnému usazování prachu. Jemně čistí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla a elektroniky (kromě plazmových/LCD obrazovek).

Pronto dokáže vytvořit lesk beze šmouh. Tento sprej není vhodný pro použití na dřevo bez povrchové úpravy. Sprej má v sobě přidanou vůni limetky pro provonění místnosti.

Použití

Před použitím protřepejte. Držte nádobku ve svislé poloze a nastříkejte přípravek ze vzdálenosti asi 20 cm na čištěný povrch. Vyleštěte měkkým suchým a čistým hadříkem. Při čištění malých ploch nastříkejte přípravek na hadřík a povrch vyleštěte. Nepoužívejte na podlahy, vnitřní povrch vany, dřevo bez povrchové úpravy. Doporučuje se otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě.

O výrobci

Česká společnost SC Johnson s.r.o. se zaměřuje především na výrobu hygienických potřeb do domácnosti, čistících prostředků a ochranných produktů proti hmyzu. Mezi její značky patří například Glade, Pronto, Duck, Off či Raid.

Skladování

Nenechte zmrznout. Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P280 Používejte ochranné rukavice.


<5% neiontové povrchově aktivní látky
5 - 15% alifatické uhlovodíky Parfémy Linalool Hexyl cinnamal Limonene Benzyl salicylate 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol