Pronto Mýdlový čistič laminátové podlahy 5v1

0,75 l
99,90 Kč 133,20 Kč/l
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Pronto 5v1 čistič na laminátové podlahy zvyšuje přirozenou krásu podlah.
1. Čistí. 2. Obnovuje lesk. 3. Ošetřuje. 4. Odstraňuje prach. 5. Nezanechá šmouhy.

Návod pro použití: Rozmíchejte 2 víčka přípravku v 5 l teplé vody. Umyjte celistvé povrchy pomocí houbičky, hadru nebo mopu, neoplachujte. Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě.

Bezpečnostní varování: Nebezpečí: Obsahuje: alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Při zasažení očí: Několik minut důkladně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

Složení

< 5% mýdlo
< 5% neiontové povrchově aktivní látky Parfémy Limonene Linalool Butylphenyl methylpropional Alpha-isomethyl ionone Citronellol Dimethylol glycol Methylchloroisothiazolinone Methylisothiazolinone