Ecover ZERO Ultra Sensitive prací prášek (1,8kg)

25 praní
229,90 Kč 9,20 Kč/praní
Země původu: Belgie,

Vynikající prací prášek na bílé i barevné prádlo. Bez parfému, enzymů, fosfátů, bělidel, barviv a optických zjasňovačů. 

Společnost klade velký důraz na to, aby byl obal 100 % recyklovatelný a nezatěžoval životní prostředí. 

Velmi vhodný pro alergiky - schválen Allergy UK. Odstraňuje celou škálu skvrn již při 30°C. Dermatologicky testován pro citlivou pokožku. Netestován na zvířatech. 

O výrobci 

Firma Ecover byla založena roku 1978 v Belgii. Svou továrnu vystavěla pouze z přírodních materiálů, bez použití oceli a hliníku. Střecha o velikosti fotbalového hřiště je pokryta travnatým porostem. Výrobky ECOVER jsou vyvíjeny a vyráběny v první ekologické továrně na světě, v provozu, který bere maximální ohled na životní prostředí a produkuje vysoce kvalitní výrobky.

Produkty jsou vyráběny na bázi minerálních látek a rostlinných složek, které se rychle rozkládají při minimálním zatížení životního prostředí. Veškeré obaly, etikety i uzávěry jsou 100% recyklovatelné. ECOVER figuruje vzhledem ke svému přínosu k ochraně životního prostředí na čestné listině 500 vybraných firem OSN. 

Skladování

Skladujte v suchu mimo dosah dětí. 

Upozornění

Dráždí kůži a způsobuje vážné podráždění očí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc. Je-li pomoc nutná, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Výrobce

ECOVER CO-ORDINATION CENTER
Steenovenstraat 1A
2390 Malle
Belgium

Složení

15-30 %: bělící činidlo na bázi kyslíku, zeolit. 5-15 %: aniontové povrchově aktivní látky. < 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo. Další: síran sodný, uhličitan sodný, polypeptid, bělící aktivátor, citrát sodný, sodium disilicate, voda, sodná sůl karboxymethylškrobu, celulosová guma.