Jar Sensitive Aloe vera & pink jasmin Tekutý prostředek na nádobí

450 ml
 41,90 Kč 93,11 Kč/l
Český původ na Rohlíku
Země původu: Česká republika,

Tekutý prostředek na mytí nádobí od značky Jar s vůní aloe vera a růžového jasmínu.

Ať už se jedná o talíře a skleničky nebo hrnce a pánve – účinné složení Jaru si poradí s mastnotou i velice znečištěným nádobím. Každá kapka dokáže umýt spoustu mastnoty a nečistot, takže vám pomáhá šetřit váš čas i peníze. Jar Sensitive je tvrdý k mastnotě a šetrný k rukám. 

  • Díky svému složení umyje hodně mastného nádobí.
  • Jar je koncentrovaný, takže jedna kapka stačí na umytí spousty nádobí.
  • Aktivní dlouhotrvající pěna odstraňuje mastnotu.
  • Dobrý pro každodenní mytí nádobí, od skleniček po hrnce a pánve.

Použití

Používejte jako klasický prostředek na mytí nádobí. 

O výrobci 

The Procter & Gamble Company je americký koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, dámské hygienické potřeby, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte v suchu a uchovávejte mimo dosah dětí. 

Upozornění

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Používejte ochranné brýle.
  • Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění.

Výrobce

The Procter & Gamble Company
Procter and Gamble Plz 
Cincinnati, OH 45202 
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti:

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.