Bio-D BIO Přípravek na mytí nádobí hypoalergenní

5 l
BIO
549,90 Kč 109,98 Kč/l
Země původu: Velká Británie,

Koncentrovaný, šetrný a lehce pěnivý přípravek na mytí nádobí.

Skvělý pro každodenní použití a přitom vysoce účinný na mastnotu a připáleniny. Bez vůně. Hypoalergenní, vhodný i pro citlivou pokožku. Velké balení, které je ještě ekologičtější a za výhodnější cenu – až 500 mycích dávek.

Nádoby a obaly značky Bio-D obsahují 100 % recyklovaného materiálu. Produkty ani přísady nejsou testované na zvířatech, neobsahují žádné živočišné složky a jsou tak vhodné pro vegany

Použití

Dávkování: pro plný dřez stačí 10 - 15 ml prostředku (= 2 - 3 čajové lžičky). 

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné podráždění očí

O výrobci

Bio-D je malá britská rodinná firma, která se velmi přísně a důsledně soustředí na výrobu prostředků tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí jak při výrobě samotné, tak při jejich použití. Volí pouze ty nejbezpečnější přísady nejvyšší kvality. Tam kde je to možné, jsou přísady rostlinného původu a získané z obnovitelných zdrojů. 

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Výrobce

The Bio-D Company Ltd
31 Bergen Way
Sutton Fields, Hull,
East Yorkshire, HU7 0YQ
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315: Způsobuje podráždění kůže.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410: Chraňte před slunečním zářením.