-5 %

Cif Ultrafast Kuchyň čisticí sprej

0,75 l
Trvale výhodná cena
84,90 Kč 113,20 Kč/l89,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Cif kuchyň ultrafast čistící sprej rychle odstraňuje běžné nečistoty v koupelně a přitom zanechává povrchy zářivé.

Nastříkejte, setřete a je to hotové!

Použití

Nepoužívejte na lakované povrchy, přírodní linoleum nebo porézní materiály, jako je např.mramor. Po použití na hliníkové nebo plastové povrchy, okamžitě opláchněte, abyste zabránili poškození povrchu. Před použitím na nové nebo neobvyklé povrchy, vyzkoušejte přípravek nejprve na malé nenápadné ploše. Po použití si vždy důkladně opláchněte ruce.

O výrobci

Ve společnosti Cif věří ve zpřístupnění a zachování krásy pro každodenní potěšení všech. To je důvod, proč již více než 50 let produkty Cif odstraňují i nejhorší nečistotu bez poškození povrchů a zajišťují perfektní výsledky.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování aerosolu. Zamezte styku s očima. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

UNILEVER ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 - Libeň

Složení

5% nebo více, avšak méně než 15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% parfum, mýdlo, Limonene, Benzisothiazolinone