-36 %
Slide 1 of 2

Somat Gold tablety do myčky 72ks

72 ks
Trvale výhodná cena
349,90 Kč 4,86 Kč/ks549,90 Kč
Země původu: Srbsko,

Popis produktu

Naše nejlepší Somat složení s technologií hloubkového čištění, které odstraní i odolné nečistoty, jako jsou cereálie nebo připáleniny.

Příprava a použití: Důležité: 1. Není třeba vybalovat z fólie rozpustné ve vodě. 2. Vložte tabletu přímo do dávkovače mycího prostředku Vaší myčky. 3. Nevkládejte do košíku na příbory nebo do zásobníku soli. Somat Gold poskytuje perfektní výsledky mytí dokonce i když kontrolka soli nebo oplachovače svítí. V obou případech je funkce oplachování i změkčování vody stále zachována. Dávkování soli a/nebo oplachovače do myčky je též vždy možné. V případě tvrdé vody (>21°dH), doporučujeme používat Somat Gold Tabs + Somat sůl + Somat oplachovač. Informace o tvrdosti vody jsou dostupné u Vašeho dodavatele vody.

Skladování: Uchovávejte v suchu při teplotě +5°C až +40°C. Spotřebujte do 2 let od data výroby.

Bezpečnostní varování: Tablety do myčky na nádobí. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení

5-15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, fosfonáty, polykarboxyláty
<5 % neiontové povrchově aktivní látky Parfémy (benzyl alcohol, citral, limonene) Enzymy