Ambi Pur

Ambi Pur Flowers & Spring osvěžovač vzduchu ve spreji

300 ml
144,90 Kč 483,00 Kč/l

Doručení už do 60 minut

700+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Vyberte si z více než 5.000 plant-based produktů

Dopřejte si nejširší nabídku plant-based produktů ze všech supermarketů!

Osvěžovač vzduchu Ambi Pur s vůní květin a jara a technologií Odourclean odstraňuje nepříjemné přetrvávající zápachy a zanechává lehkou svěží vůni.

Vůně Flowers & Spring naplní váš domov živou a osvěžující vůní, která evokuje první jarní sluneční paprsky a rašící nové květy. Ambi Pur odstraňuje pachy tak, abyste mohli vy i vaši hosté spokojeně dýchat. Ambi Pur obsahuje jako hnací plyn 100% přírodní dusík. Ambi Pur je jako průvan čerstvého vzduchu, který vyžene i nepříjemné přetrvávající zápachy a zanechá svěží vůni, aby váš domov voněl každý den čistotou.

Použití

Kdykoli během dne vstříkněte několikrát do prostoru a vůně se rozlyne po celé místnosti. 

O výrobci

The Procter & Gamble Company je americký koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, dámské hygienické potřeby, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Skladujte v původních obalech.

Upozornění 

Tlakový obal: Při zahřátí se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s kůží a očima.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze  vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Používejte pouze podle pokynů. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. 5 % hmotnosti náplně je hořlavých. Lidé trpící zvýšenou citlivostí na parfémy by měli při používání tohoto výrobku dbát zvýšené opatrnosti.

Výrobce

The Procter & Gamble Company
Procter and Gamble Plz
Cincinnati, OH 45202
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. 


Perfumes, Dipropylene Glycol (110-98-5), T-Butyl Alcohol (75-65-0), Benzisothiazolinone (2634-33-5), Hydroxypropyl Cyclodextrin (128446-35-5), PEG-N Hydrogenated Castor Oil (61788-85-0), Citric Acid (77-92-9), Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate (577-11-7), Alcohol (64-17-5), Propylene Glycol (57-55-6), Sodium Citrate (68-04-2), Sodium Hydroxide (1310-73-2), Aqua (7732-18-5), Nitrogen Gas (7727-37-9)