-25 %

Ambi Pur

Ambi Pur Spray Ocean Mist Osvěžovač vzduchu

300 ml
Akce do 1. 10.
 99,90 Kč 
134,90 Kč333,00 Kč/l
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Osvěžovač vzduchu Ambi Pur s vůní oceánu a technologií Odourclean odstraňuje nepříjemné přetrvávající zápachy a zanechává lehkou svěží vůni.

Vůně Ocean Mist je inspirována svěží vůní moře, která vás probudí k životu jako procházka po pláži v paprscích ranního slunce. Ambi Pur odstraňuje pachy tak, abyste mohli vy i vaši hosté spokojeně dýchat. Ambi Pur obsahuje jako hnací plyn 100% přírodní dusík. Ambi Pur je jako průvan čerstvého vzduchu, který vyžene i nepříjemné přetrvávající zápachy a zanechá svěží vůni, aby váš domov voněl každý den čistotou.

Použití

Kdykoli během dne vstříkněte několikrát do prostoru a vůně se rozlyne po celé místnosti. 

O výrobci

The Procter & Gamble Company je americký koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, dámské hygienické potřeby, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Uchovávejte v původní nádobě. Uchovávejte na chladném místě. Uchovávejte na suchém místě.

Výrobce

The Procter & Gamble Company
Procter and Gamble Plz
Cincinnati, OH 45202
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti:

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze v souladu s návodem na použití.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. 5 % hmotnosti náplně je hořlavých.