-27 %

Dylon All-in-1 Intense black barva na textil

350 g
Trvale výhodná cena %
129,90 Kč 371,14 Kč/kg179,90 Kč
Kategorie:
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

All-in-1 složení pro oživení nebo změnu barvy vašeho oblečení a bytového textilu přímo v pračce. Stačí pouze vložit do bubnu pračky.

Příprava a použití

Návod k použití:
1. Vložte vlhké rozložené prádlo do pračky. Odstraňte fólii, stáhněte víčko z vrchu vajíčka a postavte vajíčko kolmo na prádlo 2. Spusťte celý cyklus (30 °C nebo 40 °C) 3. Spusťte další cyklus (30 °C nebo 40°C) - s pracím prostředkem.

Přečtěte si příbalový leták. Vhodné pro: bavlnu, len a viskózu. Směsné tkaniny se syntetickými vlákny se obarví světleji (čistě syntetické tkaniny nelze barvit). 1 balení: 600 g prádla pro plný sytý tón; až 1,8kg prádla pro světlejší tón.

Pro dokonalé výsledky pozorně čtěte příbalový leták. Barevný odstín, kterého dosáhnete, závisí na třech faktorech: 1) Typ tkaniny • Bavlna, lněné tkaniny a viskóza se barví do výrazného (plného) odstínu. • Směsné tkaniny (obsahující syntetiku jako například polyester) se obarví na světlejší odstín. • Vlna, hedvábí a kompletně syntetická vlákna (polyester, akrylát, nylon) a látky se speciálními povrchovými úpravami nebo membránami (např. určené pro pouze suché čištění) a textilie s protihořlavou úpravou např. ubrusy, záclony apod. nemohou být barveny.

2) Množství prádla • 1 balení vystačí na plné obarvení 600g suchého oblečení (např. džíny, 4 trička, nebo ručník). Větší množství oblečení zapříčiní obarvení na světlejší odstín (1 balení obarví až 1,8 kg suchého prádla) • Pro plně obarvené oblečení větší hmotnosti použijte více balení barvy (například 2 balení na 1,2kg - například povlečení).

3) Původní barva oblečení • Platí zde pravidla pro míchání barev. • Barvení na světlejší odstín nebo přebarvování výrazného odstínu na jiný je možné pouze za použití odbarvovače na textilie s protihořlavou úpravou např. ubrusy, záclony apod... • Vzory na tkaninách mohou po obarvení prosvítat. • Švy se nemusí obarvit, pokud jsou syntetické. • Barvení nemusí zakrýt skvrny, vybledlé plochy nebo vybělené značky.

Použití 1. Umístěte vlhké rozložené prádlo do bubnu pračky. Vždy je důležité začít s čistým prádlem (vyprat bez použití aviváže i nové oblečení pro odstranění apretury či případných skvrn, které nemusejí být na první pohled vidět). 2. Kompletně odstraňte obal krabičky (vajíčka). Stáhněte víčko z vrchní části vajíčka a umístěte ho do bubnu pračky do svislé polohy (na oblečení). 3. Spusťte běžný prací cyklus pro bavlnu (vyhněte se předpírce, ekonomickým či polovičním cyklům). Nejlepších barevných výsledků je dosaženo při 40°C (barvivo působí od 30°C - pokud to tkaniny vyžadují). 4. Po dokončení cyklu vyjměte prázdné vajíčko z bubnu pračky. Přidejte prací prostředek a opět spusťte stejný prací program jako předtím s barvou). 5. Vyjměte oblečení, přidejte prací prostředek s bělicími účinky na čištění pračky a spusťte prázdný prací cyklus pro odstranění případných zbytků barvy (na 40°C nebo 60°C).

Užitečné rady • Važte vždy suché oblečení pro použití dostatečného množství barviva na jednu dávku prádla. • Při barvení používejte gumové rukavice. • Oblečení nechávejte schnout mimo přímý zdroj světla a tepla. • Vždy použijte celé balení. • Při použití více balení vsypte obsahy balení do bubnu pračky. Přidejte mokré, rozložené prádlo a dále v použití postupujte od kroku č. 3. Používejte maximálně 5 balení najednou. Z důvodu průniku barvy plňte pračku maximálně do jedné poloviny (ne více než 2kg prádla). • Po obarvení perte prádlo odděleně nebo se stejnými nebo podobnými barvami po dobu alespoň dvou praní. • Pokud v pračce zůstaly zbytky barvy, spusťte další prázdný cyklus na 60° s pracím prostředkem s bělicím účinkem či jedlou sodou. • Nepoužívejte ve veřejných prádelnách.

Bezpečnostní varování

DYLON INTESE BLACK TEXTILNÍ BARVIVO. Obsahuje metakřemičitan sodný, tetranatrium-[4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfony]fenyl]azo]naftalen-2,7-disulfonát]. Nebezpečí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může být korozivní pro kovy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Při dýchacích potížích: volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.