Kombinaci zboží v košíku nevyhovují žádné termíny'' Bohužel se jedná o chybu z naší strany, nikoli chybu Vašeho košíku. Z toho důvodu bohužel nelze dokončovat objednávky. Na opravě usilovně pracujeme. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Glade by Brise One Touch Marine osvěžovač vzduchu + náplň 10ml

Glade by Brise One Touch Marine osvěžovač vzduchu + náplň 10ml

Glade by Brise One Touch Marine osvěžovač vzduchu + náplň 10ml

89,90 Kč (89,90 Kč/ks)
Popis produktu

Návod pro použití: 1. Vložte náplň do držáku, až uslyšíte cvaknutí. 2. Nemiřte držákem do očí. Zavřete kryt a pro uvolnění vůně ho stiskněte. Osvěžujte směrem od obličeje.

Přilepení na stěnu: 1. Odstraňte ochrannou pásku a nalepte závěs na zeď logem Glade® by Brise® nahoru. 2. vložte držák do závěsu nebo ho vyjměte a použijte kdekoliv v domácnosti.

Bezpečnostní varování

Glade® by Brise® Discreet® one touch-koncentrovaný, aerosolový osvěžovač vzduchu.

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.

Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Obsahuje citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropional­dehyde, dipentene, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2-(4-tert-butylbenzyl)pro­pionaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.