Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Glade by Brise One Touch Japonská zahrada náplň 10ml

Glade by Brise One Touch Japonská zahrada náplň 10ml

Glade by Brise One Touch Japonská zahrada náplň 10ml

84,90 Kč (84,90 Kč/)
Popis produktu

Nebezpečí Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropional­dehyde Alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde 2-benzylideneheptanal 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2– naphthyl)ethan-1-one D-limonene (Z)-3-hexenyl salicylate 2-(4-tertbutylbenzyl) propionaldehyde Alphahexylcin­namaldehyde

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK