Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Glade by Brise One Touch Japonská zahrada náplň 10ml
-5%

Glade by Brise One Touch Japonská zahrada náplň 10ml

Glade by Brise One Touch Japonská zahrada náplň 10ml

Trvale výhodná cena %
79,90 Kč 84,90 Kč (79,90 Kč/)
Popis produktu

Nebezpečí Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropional­dehyde Alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde 2-benzylideneheptanal 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2– naphthyl)ethan-1-one D-limonene (Z)-3-hexenyl salicylate 2-(4-tertbutylbenzyl) propionaldehyde Alphahexylcin­namaldehyde

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK