Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Glade by Brise One Touch Marine náplň 10ml

Glade by Brise One Touch Marine náplň 10ml

Glade by Brise One Touch Marine náplň 10ml

84,90 Kč (84,90 Kč/ks)
Popis produktu

Nebezpečí Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.

Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

Obsahuje citronellol, 3-p-cumenyl-2-methoxypropio­naldehyde, dipentene, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1 – (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – octahydro – 2,3, 8, 8 – tetramethyl – 2 – naphthyl) ethan-1-one, 2-(4-tert-butylbenzyl)pro­pionaldehyde