Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Ambi Pur Car Ocean Mist Osvěžovač Vzduchu Do Auta 2ml

Ambi Pur Car Ocean Mist Osvěžovač Vzduchu Do Auta 2ml

Ambi Pur Car Ocean Mist Osvěžovač Vzduchu Do Auta 2ml

99,90 Kč (99,90 Kč/ks)
Popis produktu

Vůně Ocean Mist je inspirovaná sílícím mořským vánkem, který vás osvěžuje při ranní procházce po prosluněné pláži. Osvěžovač vzduchu do auta Ambi Pur je navržen speciálně pro použití v automobilu. Ambi Pur zápachy nepřekrývá, ale skutečně eliminuje a zanechává ve vašem autě jen příjemnou vůni. Je to malý, nenápadný přístroj pro osvěžení vzduchu, který se jednoduše připíná na ventilaci vozidla. Využívá membránovou technologii, která spolu s ventilačním systémem vozidla uvolňuje do auta svěží vůni. Můžete dokonce určovat intenzitu vůně pomocí otočného kolečka. Klipy na klimatizaci Ambi Pur Car eliminují zápach a osvěžují vaše auto po dobu až 30 dnů!

Příprava a použití

1 : Vůni AKTIVUJTE pevným zatlačením svorky směrem nahoru, dokud neuslyšíte KLIKNUTÍ. 2 : UMÍSTĚTE na ventilační zařízení vozidla. 3 : Pomocí regulátoru NASTAVTE požadovanou intenzitu odpařování vůně.

Bezpečnostní varování

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Složení

Coumarin Nerol 3-Phenylbutyraldehyde Allyl 3-Cyclohexylpro­pionate (ethoxymethoxy)Cy­clododecane Heliotropine Carvone Nopyl Acetate Trans-Anethole Eucalyptol trans-Menthone Delta-Damascone Dimethylcyclo­hexenyl 3-Butenyl Ketone Rosmarinus Officinalis Leaf Oil Orange Oil Terpenes 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate 2-Methylundecanal Dimethyl-3-Cyclohexene-1-Carbaldehyde Pimenta Officinalis Fruit Extract Ocimum Basilicum Oil Lavandula Hybrida Oil Limonene Allylanisole Cistus Ladaniferus Resin