Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Ambi Pur Car Ocean Mist Osvěžovač Vzduchu Do Auta 2ml

Ambi Pur Car Ocean Mist Osvěžovač Vzduchu Do Auta 2ml

99,90 Kč (99,90 Kč/ks)
Popis produktu

Vůně Ocean Mist je inspirovaná sílícím mořským vánkem, který vás osvěžuje při ranní procházce po prosluněné pláži. Osvěžovač vzduchu do auta Ambi Pur je navržen speciálně pro použití v automobilu. Ambi Pur zápachy nepřekrývá, ale skutečně eliminuje a zanechává ve vašem autě jen příjemnou vůni. Je to malý, nenápadný přístroj pro osvěžení vzduchu, který se jednoduše připíná na ventilaci vozidla. Využívá membránovou technologii, která spolu s ventilačním systémem vozidla uvolňuje do auta svěží vůni. Můžete dokonce určovat intenzitu vůně pomocí otočného kolečka. Klipy na klimatizaci Ambi Pur Car eliminují zápach a osvěžují vaše auto po dobu až 30 dnů!

Příprava a použití

1 : Vůni AKTIVUJTE pevným zatlačením svorky směrem nahoru, dokud neuslyšíte KLIKNUTÍ. 2 : UMÍSTĚTE na ventilační zařízení vozidla. 3 : Pomocí regulátoru NASTAVTE požadovanou intenzitu odpařování vůně.

Bezpečnostní varování

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Složení

Coumarin Nerol 3-Phenylbutyraldehyde Allyl 3-Cyclohexylpro­pionate (ethoxymethoxy)Cy­clododecane Heliotropine Carvone Nopyl Acetate Trans-Anethole Eucalyptol trans-Menthone Delta-Damascone Dimethylcyclo­hexenyl 3-Butenyl Ketone Rosmarinus Officinalis Leaf Oil Orange Oil Terpenes 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate 2-Methylundecanal Dimethyl-3-Cyclohexene-1-Carbaldehyde Pimenta Officinalis Fruit Extract Ocimum Basilicum Oil Lavandula Hybrida Oil Limonene Allylanisole Cistus Ladaniferus Resin