Postupně uvolňujeme doručovací sloty nejvěrnějším zákazníkům, kteří od nás dostali Premium účet na týden zdarma. Ostatní zákazníci si mohou objednat na další dny, případně počkat na uvolnění slotů, pokud je naši věrní zákazníci nevyužijí. Nákup si také můžete vyzvednout v den objednání zdarma u nás ve skladu na Praze 6.

Air Wick Life Scents svíčka Pohodlí u krbu

185 g
189,90 Kč 1 026,49 Kč/kg
Země původu: Čína,

Užijte si svěžest rubínově červeného jablíčka, smíchaný s teplým kořením.

VAROVÁNÍ. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Nebezpečné složky: cinnamaldehyd; eugenol; α-methylcinnamaldehyd; linalol.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje cinnamaldehyd; eugenol; α-methylcinnamaldehyd; linalol; benzyl-benzoát.