Ecover

Ecover Classic tablety do myčky

70 ks
599,90 Kč 8,57 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

300+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Belgie,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Tablety do myčky Ecover Classic odmašťují, odstraňují veškeré zbytky potravy a zanechají nádobí čisté a lesklé.

Výrobky Ecover ani suroviny nejsou testovány na zvířatech. Jsou založeny na přírodním a minerálním složení. Používají se také ve veřejných a státních budovách EU.

Ekodrogerie Ecover neobsahuje suroviny ani látky z ropy. Je rychle a úplně biologicky rozložitelná, ideální i pro citlivou pokožku. Vyrábí se ekologicky – je šetrná k vašemu zdraví i zdraví přírody.

Použití

Tabletu vyjměte z obalu a vložte do místa pro prášek v myčce nádobí. Jedna tableta postačí pro jedno mytí nádobí. Nevhodné pro stříbro, hliník, mosaz, měď, křišťál, starožitný nebo malovaný porcelán, plast, dřevo, slonovinu a kosti.

O výrobci

Firma Ecover byla založena v malém zemědělském městečku v Belgii již v roce 1980 s cílem vyrábět ekologickou drogerii bez fosfátů, které obsahuje 90% všech konvenčních čistících a drogistických prostředků. V současné době má Ecover již 2 ekologické továrny (Belgie, Francie), které jsou postaveny z přírodních a recyklovaných materiálů, pokryty zelení a napájeny pouze obnovitelnou energií.

Skladování

Skladujte mimo dosah dětí.

Výrobce

ECOVER CO-ORDINATION CENTER
Steenovenstraat 1A
2390 Malle
Belgie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

30 % citrát sodný, 5 - 15 % bělící látka na bázi kyslíku, peruhličitan sodný, křemičitan sodný, uhličitan sodný, < 5 % neiontové tenzidy, polypeptidy, bělící aktivátor, enzymy, parfém (vůně citrón; obsah: Limonen), glukosidy, sorbitol, glycerin.