Sanytol

Sanytol Dezinfekce osvěžovač svěží květinová vůně

300 ml
109,90 Kč 366,33 Kč/l

Doručení už do 60 minut

20+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Španělsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Sanytol vyvinul dezinfekční osvěžovač vzduchu, který zajišťuje dokonalou hygienu a zanechá příjemný pocit svěžesti.

Neutralizuje nepříjemné pachy a ničí 99,9 % mikroorganismů na povrchu i na čalounění nábytku. Jeho složení 4 v 1 dezinfikuje, čistí, neutralizuje a ničí zápach a zanechává příjemnou vůni.

 • Dezinfikuje vzduch, plochy i textil.
 • Zničí 99,9 % bakterií, plísní a virů, včetně virů chřipky A (H1N1) a lidského koronaviru 229E.
 • Absorbuje a eliminuje zápach a ničí jeho příčiny (mikroby).
 • Nezanechává skvrny, je šetrný k textilu.
 • Absorbuje a eliminuje zápach a ničí jeho příčiny (mikroby).

Použití

Vhodné pro:

 • Ovzduší (obývací pokoje, interiéry auta, koupelny, skříně apod)
 • Povrchy (záchodová prkénka, splachovadla, kliky apod)
 • Textil (koberce, záclony, autosedačky apod)

Pro vyčištění okolního ovzduší:

 1. Zavřete v místnosti dveře i okna. Před použitím protřepejte.
 2. Opakovaně krátce stiskněte, stisk neprodlužujte.
 3. Odejděte z místnosti a nechte 30 minut působit.

O výrobci

AC Marca Czech Republic je společnost, která na českém trhu působí od roku 1995 a je specialistou v oblasti péče o domácnost, hygieny, péče o tělo a lepidel a tmelů. V jejich portfoli lze najít známé značky jako Alex, Sanytol, Lactovit, Norit, Giorgi, Ecran či Ceys. 

Značka Sanytol již více než 20 let nabízí svou inovativní řadu výrobků určených pro hygienu domácnosti, prádla i rukou, aby svým zákazníkům pomohl udržet domácnost zdravou a čistou

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí. 

Výrobce

AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Přišimasy 124
282 01  Český Brod
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 - Extrémně hořlavý aerosol

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F

Biocidní účinná látka (PT2/AE): biphenyl- 2-ol 4g/kg a ethanol 312,4 g/kg
>30 % alifatické uhlovodíky, dezinfekční prostředky, parfémy (linalool, butylphenylmethylpropional, hexyl cinnamal)