Sanytol

Sanytol Dezinfekce do obuvi

150 ml
169,90 Kč 1 132,67 Kč/l

Doručení už do 60 minut

20+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Španělsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Bakterie i plísně, které se nacházejí v obuvi, jsou zodpovědné také za nepříjemný zápach a mohou přenášet nemoci nebo způsobovat podráždění kůže.

Dezinfekce obuvi Sanytol díky svému jedinečnému složení eliminuje a absorbuje nepříjemné pachy. Dezinfikuje do hloubky a zanechává příjemný pocit svěžesti.

  • Mimo jiné ničí mikroby zodpovědné za: mykózy, bradavice, atletickou nohu atd.
  • Nezanechává skvrny, neodbarvuje, nemastí.
  • Jemná a svěží vůně.
  • Bez chloru.

Použití

Vhodné na tenisky, holínky, lodičky, pantofle a balerínky.

Návod k použití

  1. Sprej před použitím protřepejte.
  2. Nastříkejte dovnitř bot (tenisky, holínky, lodičky, pantofle apod.).
  3. Nechte několik minut působit.
  4. Před použitím nechte obuv dobře vyschnout.

Opakujte tak často, jak je potřeba.

Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

O výrobci

AC Marca Czech Republic je společnost, která na českém trhu působí od roku 1995 a je specialistou v oblasti péče o domácnost, hygieny, péče o tělo a lepidel a tmelů. V jejich portfoli lze najít známé značky jako Alex, Sanytol, Lactovit, Norit, Giorgi, Ecran či Ceys. 

Značka Sanytol již více než 20 let nabízí svou inovativní řadu výrobků určených pro hygienu domácnosti, prádla i rukou, aby svým zákazníkům pomohl udržet domácnost zdravou a čistou

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí. 

Výrobce

AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Přišimasy 124
282 01  Český Brod
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 - Extrémně hořlavý aerosol

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F