Perwoll

Perwoll Renew Wool speciální prací prostředek (1,98 l)

36 praní
Vyprodáno. Očekáváme dnes.
Poslat e-mail, až bude skladem
Zobrazit podobné zboží z kategorie »
Země původu: Rakousko,

Speciální prací gel, který čistí a pečuje o vlnu a jemné látky jako je hedvábí, kašmír a mohér. Tento gel poskytuje šetrnou péči vašemu bílému i barevnému prádlu. Je účinný jak ve studené, tak teplé vodě a je vhodný i pro ruční mytí.

  • dotek kašmíru
  • zabraňuje tvorbě žmolků
  • udržuje tvar oblečení

Použití

Speciální složení pečuje o vlákna, zachovává tkaniny jemné a ve tvarech jako nové. Při výběru pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce vašeho oblečení. Pokud perete jemné prádlo v automatické pračce, neplňte ji nikdy více než z jedné poloviny.

Před použitím protřepejte. Dávkování viz obal.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.

"5-15 % aniontové povrchově aktivní látky
<5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo Enzymy Parfémy (citronellol, geraniol) Konzervační činidla: benzisothiazolinone, methylisothiazolinone"