Pattex One for all universal lepidlo

90 g
 134,90 Kč 1 498,89 Kč/kg
Země původu: Německo,

Pattex One for all universal je jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo a tmel pro interiér i exteriér s recepturou FlexTec®.

Je určeno k lepení a tmelení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sádrokarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované povrchy, zrcadla.

Použití

  1. Lepený povrch musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty.
  2. V závislosti na velikosti a tvaru lepeného prvku nanášejte lepidlo v pásech nebo bodech. Stačí nanášet na jeden lepený povrch.
  3. Po přilepení prvku lze jeho polohu upravit po dobu 10 minut. Po odvětrání a  nastavení správné polohy silně předmět dotlačte k podkladu.
  4. Těžší předměty a předměty vystavené mechanickému namáhání zajistěte dodatečnou fixací po dobu alespoň 24 hodin.
  5. Čerstvé zbytky lepidla ihned odstraňte pomocí vody s  velkým množstvím čisticího prostředku, lihem nebo jiným vhodným rozpouštědlovým čističem.
  6. Spoj dosáhne konečné pevnosti po 24 hodinách při teplotě od +5 °C do +25 °C.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v originálním a nepoškozeném (neotevřeném) balení, v suchém prostředí, při teplotě od +10 °C do +25 °C.

Upozornění

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem.

Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře.

Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1–2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem.

Výrobce

Henkel ČR s.r.o.
U průhonu 700/10
170 00  Praha 7
Česká republika

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.