Feroband

FeroBand feromonový lepový pás na monitoring potravinových molů

1 ks
34,90 Kč 34,90 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

80+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Feromonový lapač proti potravinovým molům.

Rozměr 21,5 × 6 cm

Použití

  • Z lepivé plochy sejměte ochranný papírový pás.
  • Pomocí háčku nebo provázku zavěste pás v blízkosti míst určených k uchovávání potravin (sklady, spíže, kuchyně).

V tomto okamžiku je pás připravený k použití. Lapač je účinný minimálně 6 týdnů od vyvěšení.

O výrobci

Společnost Papírna Moudrý s.r.o. je výrobcem prostředků proti hmyzu a hlodavcům. Sídlí ve městě Židlochovice, v jihovýchodní časti ČR. Pan Moudrý v roce 1991 zakládá společnost Libor Moudrý, navazuje tak na dlouhou tradici výroby mucholapek. O pět let později vzniká společnost Papírna Moudrý s.r.o. Od té doby se sortiment rozšířil o feromonové lapače na potravinové a šatní moly, lepové pásy na mouchy, lepové desky na ochranu stromů a rostlin, lapače na octomilky, pasti na myši a krysy, prášek na mravence, štěpařský vosk, konzervační vosk a spousty dalších.

Skladování

Skladujte v originálních obalech. Skladujte na suchém místě chráněném před působení povětrnosti s dostatečným větráním. Chraňte před dlouhodobým působením tepla a přímého slunečního záření. Chraňte před zdroji zapálení. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Uchovávejte odděleně o potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Neskladujte společně s oxidujícími látkami a kyselinami.

Výrobce

Papírna Moudrý, s.r.o.
Nádražní 56
667 01  Židlochovice
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 


Pokyny pro bezpečné zacházení:

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P501 Odstraňte obsah/obal ve schváleném místě sběru odpadů.


Obsahuje bis (1, 2, 2, 6, 6-pentamethyl -4-piperidyl)-sebakát; methyl- (1, 2, 2, 6, 6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát. Může vyvolat alergickou reakci. Papír, plast, al. fólie.