Orion Natural Mololapka nástraha na potravinové moly 2ks

2 ks
89,90 Kč 44,95 Kč/ks
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Proč jsou moli v naší komoře? Potraviny bohaté na sacharidy, jako jsou ořechy, obiloviny, kakao nebo sušené ovoce, jsou oblíbeným místem výskytu potravinových molů. Orion nástrahy na potravinové moly slouží k monitoringu jejich výskytu. Obsahují feromon, který vábí samečky molů, kteří se přilepí na lepivou část.

Čím se Orion nástrahy na potravinové moly liší od ostatních nástrah? Moli jsou uvězněni uvnitř nástrahy, takže je přilepené ani nevidíte, ani se jich nedotýkáte při manipulaci s potravinami.

Příprava a použití: Další tipy na umístění: Nástrahy můžete umístit také na police v horizontální i vertikální poloze. Pokud máte více skříní s potravinami, doporučuje se umístit nástrahu do všech skříní. Návod na použití: Připravte si nástrahu na potravinové moly. Podrobný návod naleznete na vnitřní krabičce.

Nástraha účinkuje 4 - 6 týdnů po vyjmutí z ochranného obalu.

Bezpečnostní varování: Upozornění: Před použitím si přečtěte návod. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. EUH208 Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát; methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: směs (Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienol 0,435 mg/g. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. V případě znečištění je možné lepidlo odstranit technickým benzínem. V případě velkého zamoření použijte vhodný insekticid.