Sanytol

Sanytol Dezinfekce čistič pračky

240 ml
109,90 Kč 457,92 Kč/l

Doručení už do 60 minut

1000+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Španělsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Dezinfekční čistič pračky Sanytol ničí 99,9 % bakterií. Jeho složení vše v jednom vaši pračku čistí, dezinfikuje, odstraňuje usazeniny a zbavuje zápachu, a tím prodlužuje její životnost.

  • Eliminuje mikroby způsobující nepříjemný zápach.
  • Prodlužuje životnost vaší pračky.

Použití

Upozornění před použitím: používejte v prázdné pračce.

Nádržka na prací prostředek, dvířka, těsnění: Použijte rukavice. Aplikujte 40 ml (nebo 5 uzávěrů) výrobku přímo na vlhký hadr nebo houbu. Vyčistěte a zbavte se zbytků špíny ze zásuvky na prací prostředek, okénka a těsnění. Nechte působit 5 minut.

Vnitřek pračky: Nalijte zbývajících 200 ml do zásuvky na prací prostředek. Nepoužívejte prací prostředek. Spusťte prací cyklus bez prádla na 60 ºC. Po skončení pracího cyklu vysušte nečistoty, které zůstaly na těsnění.

O výrobci

Grupo AC MARCA je mezinárodní skupina se sídlem v Barceloně, s osmi dceřinými společnostmi a více než 700 zaměstnanci, která má zastoupeny své značky ve více než 50 zemích světa. Skupina byla založena v roce 1922 a svoji činnost zahájila výrobou barev pro domácí použití pod značkou IBERIA. Od té doby významně rozšířila své obchodní aktivity a ty nyní zahrnují vše od péče o domácnost přes osobní péči, lepidla a potřeby pro kutily až po pleťovou kosmetiku.

Portfolio značek se pyšní známými názvy jako Alex, Sanytol, Lactovit, Norit, Giorgi, Ecran a Ceys aj. Většina značek je lídrem trhu ve svých kategoriích. Skupina vlastní tři výrobní centra ve Španělsku a další tři ve Francii, v Mexiku a v České republice.

AC Marca Czech Republic je společnost, která na českém trhu působí od roku 1995 a je součástí mezinárodního holdingu GRUPO AC MARCA. Je specialistou v oblastech péče o domácnost, hygiena, péče o tělo a v oblasti lepidel a tmelů.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí

Upozornění

Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výrobce

AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Přišimasy 124
282 01 Český Brod
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 - Může být korozivní pro kovy.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

<5% neiontové povrchově aktivní látky
<5% amfoterní povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy (limonen), 2-methyl-4-isothiazolin-3-on, 2-phenoxyethanol