Miléne

Miléne Osvěžovač vzduchu oceán

300 ml
Denní kontrola cen
29,90 Kč 99,67 Kč/l

Doručení už do 60 minut

30+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Ukrajina,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Osvěžovač vzduchu v suchém rozprašovači s vůní oceánu neutralizuje pachy. Provoní prostor a obsahuje esenciální oleje.

Použití

Kdykoliv během dne vstříkněte několikrát do prostoru a vůně se rozlyne po celé místnosti. 

O výrobci

Společnost de Miclén Trading, s.r.o. byla založena v roce 1998 jako společnost s tradicí s prodejem kosmetických produktů. Od roku 2006 mají vlastní značku Miléne. Její portfolio tvoří vlhčené ubrousky, tuhá a tekutá mýdla, mýdlo na praní, šampony a zubní kartáčky. Další značky firmy jsou Fredy, Pure a Green shield.

Skladování

Skladujte v suchu při pokojové teplotě a mimo sluneční záření.

Výrobce

de Miclén Trading s.r.o.
Hlavní 2 
273 51 Velké Přítočno 
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad

uvedeno na obale výrobku