Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Sidolux Universal cleaner fresh lemon na všechny druhy povrchů 1 l

Sidolux Universal cleaner fresh lemon na všechny druhy povrchů

Sidolux Universal cleaner fresh lemon na všechny druhy povrchů

1 l
54,90 Kč (54,90 Kč/l)
Popis produktu

• Nezanechává šmouhy. • Lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty. • Zanechává dlouhotrvající vů­ni.

Soda Power – Unikátní systém odstraňování špíny. Změkčuje vodu. Nečistoty a špína se rychleji a lépe odstraňují. Mytí všech povrchů je tak snadnější a rychlejší.

Způsob použití: 1,5 uzávěru prostředku vlijeme do 5 l vody. Takto připraveným roztokem umýváme povrch pomocí mopu nebo hadříku. V případě silného znečištění povrch umyjeme nerozředěným prostředkem, naneseným na houbičce nebo hadříku.

Bezpečnostní varování

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení

< 5 % aniontové povrchově aktivní látky < 5 % neiontové povrchově aktivní látky Parfémy (citral, citronellol, d-limonene, linalool) Konzervační činidla (methylisothi­azolinone, benzisothiazo­linone)

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK