Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Sidolux Universal cleaner fresh lemon na všechny druhy povrchů 1l
Novinka

Sidolux Universal cleaner fresh lemon na všechny druhy povrchů

Sidolux Universal cleaner fresh lemon na všechny druhy povrchů

1l
Novinka
54,90 Kč (54,90 Kč/l)
Popis produktu

• Nezanechává šmouhy. • Lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty. • Zanechává dlouhotrvající vů­ni.

Soda Power – Unikátní systém odstraňování špíny. Změkčuje vodu. Nečistoty a špína se rychleji a lépe odstraňují. Mytí všech povrchů je tak snadnější a rychlejší.

Způsob použití: 1,5 uzávěru prostředku vlijeme do 5 l vody. Takto připraveným roztokem umýváme povrch pomocí mopu nebo hadříku. V případě silného znečištění povrch umyjeme nerozředěným prostředkem, naneseným na houbičce nebo hadříku.

Bezpečnostní varování

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení

< 5 % aniontové povrchově aktivní látky < 5 % neiontové povrchově aktivní látky Parfémy (citral, citronellol, d-limonene, linalool) Konzervační činidla (methylisothi­azolinone, benzisothiazo­linone)

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK