Sidolux je všestranným vonným čistícím prostředkem na všechny omyvatelné povrchy.

Sidolux je parfemovaný univerzální čisticí prostředek na všechny omyvatelné povrchy a podlahy s vůní levandulový ráj. Obsahuje funkci Soda power, takže si poradí s většinou nečistot i mastnotou.

Lze používat jako roztok s vodou pro běžné vytírání a otírání povrchů nebo jako koncentrát na silné nečistoty a mastnotu. 

Použití

Dávkování: 1,5 uzávěru prostředku vlijeme do 5 l vody.

Při vytírání s mopem se doporučuje použít horkou vodu pro dokonalé očištění podlahy. Lze používat jako roztok s vodou pro běžné vytírání a otírání povrchů nebo jako koncentrát na silné nečistoty a mastnotu. 

O výrobci

Firma LAKMA, založená roku 1988, se specializuje na širokou nabídku stavební chemie, zateplovacích systémů, hospodářské a profesionální chemie. Devízou firmy je neustálý rozvoj nových technologií a produktů spojený s péčí o životní prostředí.

Skladování

Skladujte v suchu.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné ochranné brýle/obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

LAKMA Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice
ul. Gajowa 7
Polsko

 

Složení

< 5% aniontové povrchově aktivní látky, > 5% neiontové povrchově aktivní látky.