Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Sidolux Uversal soda power s vůní levandule prostředek na podlahy a povrchy 1 l

Sidolux Uversal soda power s vůní levandule prostředek na podlahy a povrchy

Sidolux Uversal soda power s vůní levandule prostředek na podlahy a povrchy

1 l
54,90 Kč (54,90 Kč/l)
Popis produktu

Sidolux parfemovaný univerzální čistící prostředek na všechny omyvatelné povrchy a podlahy s vůní Levandulový ráj – Sidolux je všestranným vonným čistícím prostředkem na všechny omyvatelné povrchy. Obsahuje funkci Soda power, takže si poradí s většinou nečistot i mastnotou. Lze používat jako roztok s vodou pro běžné vytírání a otírání povrchů nebo jako koncentrát na silné nečistoty a mastnotu. 

Dávkování: 1,5 uzávěru prostředku vlijeme do 5l vody. Při vytírání s mopem doporučujeme použít horkou vodu pro dokonalé očištění podlahy. Lze používat jako roztok s vodou pro běžné vytírání a otírání povrchů nebo jako koncentrát na silné nečistoty a mastnotu.

Varování H319: Způsobuje vážné podráždění očí. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280: Používejte ochranné ochranné brýle/obličejový štít. P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení

< 5% aniontové povrchově aktivní látky, > 5% neiontové povrchově aktivní látky. 

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK