Feel Eco Prací gel color (1,5 l)

25 praní
229,90 Kč 9,20 Kč/praní
Země původu: Česká republika,

Feel Eco prací gel color skvěle ochrání barvu vašeho prádla.

Gel nedráždí a nevysušuje kůži. Navíc šetří přírodu a díky složení také čističku odpadních vod. 

Čím jsou prací gely Feel Eco výjimečné?

  • Dermatologicky testováno.
  • Mají neutrální pH.
  • Nižší dávkování než u většiny konkurence.
  • Vhodný i na praní funkčního a sportovního prádla.
  • Vhodné do čističky odpadních vod, kořenové čističky a pro septiky.
  • Netestováno na zvířatech.

Použití 

Roztřiďte prádlo. Doporučená dávka na 1 praní je 60 ml prostředku. Pro odstranění silných nečistot lze Feel Eco prací gel color aplikovat přímo na skvrnu. Nechte působit cca 5 minut. Poté je možné oblečení vložit do pračky a spustit prací cyklus.

O výrobci

Společnost Fosfa a.s. byla založena již roku 1884. Nyní je Fosfa největším zpracovatelem a úspěšným vývozcem žlutého fosforu v Evropě. Pod značkou Feel Eco vyrábí velmi šetrné ekologické prostředky péče o tělo i domácnost.  

Skladování 

Uchovávejte v chladu a suchu

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobce 

Fosfa a.s.
Hraniční 268/120, Poštorná
691 41 Břeclav 
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.