Dr. Beckmann

Dr. Beckmann Čistič pračky s aktivním uhlím

250 ml
119,90 Kč 479,60 Kč/l

Doručení už do 60 minut

400+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Německo,

Hygienický čistič pračky, který účinně odstraňuje špínu a zápach.

Čistí interiér pračky jako je buben, topná spirála, hadice a další obtížně přístupné komponenty. Navíc obsahuje osvěžující a příjemnou vůní citrusů.

Při pravidelném používání získáte perfektní čistotu a svěžest praného prádla.

Použití

  1. Vyjměte dávkovací komoru a ponořte ji na 30 min do roztoku 50 ml přípravku a 4 l teplé vody.
  2. Vyčistěte, a poté dávkovací komoru opět zasuňte do pračky.
  3. Odstraňte zbytky tkanin, kamínky apod. z gumového těsnění. Nalijte malé množství prostředku na hadřík a otřete gumové těsnění kolem dvířek. Nechejte krátce působit a otřete vlhkým hadříkem.
  4. Zbývající množství prostředku nalijte do hlavní dávkovací komory. Zapněte hlavní prací program (min. 60 °C) bez předpírky, pracího prostředku a prádla.
  5. Pro optimální výsledky používejte jednou za měsíc. 

O výrobci

Společnost Dr. Beckmann se etablovala po celé Evropě jako kompetentní dodavatel speciálních čistících prostředků pro textil a domácnost, které jí vytvořili jméno. Dr. Beckmann udělal velký triumfální pochod Evropou a světem a nachází se v téměř každé domácnosti.

Skladování

Skladujte v suchu. 

Výrobce

Delta pronatura dr. Krauss & Dr. Beckmann KG
Kurt-Schumacher-Ring 15-17 
D-63329 Egelsbach
Německo

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

<5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (hexyl cinnamal)