Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Predator Forte repelentní sprej 150 ml

Predator Forte repelentní sprej

Predator Forte repelentní sprej

150 ml
129,90 Kč (866,00 Kč/l)
Popis produktu

Účinná látka DEET 25 %, vysoce efektivní, jemně parfemovaný, suchý repelent, doba účinnosti min. 6 hodin, vhodný i při zvýšené fyzické zátěži. Sprej na kůži a oděv.

Skladujte v originálních a správně označených obalech. Skladujte na chladném místě chráněném před působení povětrnosti. Skladovací prostory musí být dostatečně větrané v úrovni podlahy. Chraňte před přímým slunečním zářením, zdroji tepla a zdroji zapálení. Skladovací teplota: 0 – 25 °C. V místě skladování nekuřte. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Uchovávejte odděleně od silných kyselin a oxidačních činidel. Výrobky jsou pod stálým tlakem! Chraňte je před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Varování: Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Nevdechujte výpary a aerosoly. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochrana viz. Oddíl 8. Dodržujte všechny pokyny pro použití, expoziční limity a bezpečnostní opatření. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Manipulujte tak aby nedošlo k náhodnému úniku. Zabraňte hromadění výparů. Při práci zabezpečte vhodnou ventilaci. Odstraňte všechny možné zdroje zapálení – používejte jen nejiskřící vybavení, při práci nekuřte. Používejte nevýbušné elektrické nářadí/zařízení. Proveďte preventivní opatření k prevenci vzniku elektrostatického náboje. Při manipulaci s velkým množstvím směsi by osobní ochranné pomůcky měli mít antistatické vlastnosti. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně. Prázdné obaly mohou obsahovat hořlavé zbytky – neřežte, nevrtejte.

Složení

DEET 24,9 %, ethanol. (hnací plyn), propan, butan

 • Popis a složení
  Popis produktu

  Účinná látka DEET 25 %, vysoce efektivní, jemně parfemovaný, suchý repelent, doba účinnosti min. 6 hodin, vhodný i při zvýšené fyzické zátěži. Sprej na kůži a oděv.

  Skladujte v originálních a správně označených obalech. Skladujte na chladném místě chráněném před působení povětrnosti. Skladovací prostory musí být dostatečně větrané v úrovni podlahy. Chraňte před přímým slunečním zářením, zdroji tepla a zdroji zapálení. Skladovací teplota: 0 – 25 °C. V místě skladování nekuřte. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Uchovávejte odděleně od silných kyselin a oxidačních činidel. Výrobky jsou pod stálým tlakem! Chraňte je před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

  Varování: Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Nevdechujte výpary a aerosoly. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochrana viz. Oddíl 8. Dodržujte všechny pokyny pro použití, expoziční limity a bezpečnostní opatření. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Manipulujte tak aby nedošlo k náhodnému úniku. Zabraňte hromadění výparů. Při práci zabezpečte vhodnou ventilaci. Odstraňte všechny možné zdroje zapálení – používejte jen nejiskřící vybavení, při práci nekuřte. Používejte nevýbušné elektrické nářadí/zařízení. Proveďte preventivní opatření k prevenci vzniku elektrostatického náboje. Při manipulaci s velkým množstvím směsi by osobní ochranné pomůcky měli mít antistatické vlastnosti. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně. Prázdné obaly mohou obsahovat hořlavé zbytky – neřežte, nevrtejte.

  Složení

  DEET 24,9 %, ethanol. (hnací plyn), propan, butan

 • Podobné produkty
Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK