Frosch Prací prostředek na vlnu a jemné prádlo mandlový olej (1,5 l)

30 praní
 299,90 Kč 10,00 Kč/praní
Země původu: Německo,

Ekologický prací prostředek na jemné tkaniny jako je vlna a hedvábí. Přírodní složení s mandlovým olejem prádlo jemně pere a chrání barvy i tkaniny. Prádlo je po vyprání čisté a lehce provoněné. Prostředek neobsahuje bělidla, optické rozjasňovače, barviva ani konzervanty.

  • bez mikroplastů
  • vegan
  • 30 pracích dávek

Velmi dobrá snášenlivost i s citlivou pokožkou byla prokázána dermatologickými testy. 

Obsah všech čisticích a pečujících prostředků Frosch je v přírodě snadno biologicky odbouratelný a nezanechává po sobě ekologickou stopu. Obaly jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného a opětovně recyklovatelného materiálu tak, aby nevznikal plastový odpad.

Velký důraz je kladen na samotný výrobní proces, který probíhá podle nejvyšších ekologických standardů s ohledem na co nejnižší spotřebu energie a na využívání přírodních obnovitelných zdrojů.

Použití

Předem roztřiďte prádlo (např. podle barvy, stupně znečištění, druhu vlákna) a postupujte podle pokynů pro praní jednotlivých látek.

O výrobci

Společnost Werner & Mertz byla v roce 1867 založena jako továrna na výrobu voskového zboží v Mainz am Rhein. Se značkami jako Erdal, Frosch a Tana je rodinná firma zavedena jako inovativní společnost nejen na evropském trhu, ale i v Japonsku. Nabízí komplexní portfolio produktů čištění a péče v domácnosti.

Skladování

Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě.  Chraňte před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a možnými zdroji vznícení. Neskladujte  společně s neslučitelnými materiály: kyseliny.

Výrobce

Melitta ČR s.r.o.
Smíchov Gate
Plzeňská 3217/16
150 00  Praha 5 
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.