-30 %

Cif Outdoor čisticí sprej na rez

450 ml
Akce do 31. 12.
69,90 Kč 155,33 Kč/l99,90 Kč
Země původu: EU,

Popis produktu

Nová řada Cif Outdoor je sprej na rez na širokou škálu venkovních povrchů.

Dodejte lesk vašemu venkovnímu prostoru pomocí nového Cif Outdoor čisticí sprej na rez. Speciální sprej na rez byl vědecky navržen tak, aby odstranil rez ze všech venkovních povrchů a zanechal je v té nejlepší kondici. 

Použití

Pro odstranění rzi, nastříkejte na plochu, nechte několik minut působit, vyčistěte a pak opláchněte. Pro zářivější výsledky vyleštěte suchým čistým hadříkem. Tryska otevření / uzavření: Stlačte bezpečnostní pojistku směrem dolů a současně otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy Stop. 

Upozornění: Nepoužívejte na mramor, přírodní kameny nebo lakované dřevo. Pro použití na nových/neobvyklých površích nejprve aplikujte na malou nenápadnou plochu. Po použití na plastové, hliníkové a smaltové povrchy, dobře opláchněte.

Může se aplikovat na různé povrchy (před použitím si pečlivě přečtěte upozornění).

O výrobci

Ve společnosti Cif věří ve zpřístupnění a zachování krásy pro každodenní potěšení všech. To je důvod, proč již více než 50 let produkty Cif odstraňují i nejhorší nečistotu bez poškození povrchů a zajišťují perfektní výsledky.

Skladování

Uchovávejte na chladném místě ve svislé poloze.

Upozornění

Nepoužívejte na mramor, přírodní kameny nebo lakované dřevo. Pro použití na nových/neobvyklých površích nejprve aplikujte na malou nenápadnou plochu. Po použití na plastové, hliníkové a smaltované povrchy, dobře opláchněte.

CIF Outdoor Rust Remover je čisticí sprej. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje: ethoxylované alkoholy C9-11, 8EO; kyselina amidosírová; kyselina citronová monohydrát. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Nevdechujte prach/mlhu. Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte).

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. 

Výrobce

UNILEVER ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 - Libeň

Složení

Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, limonene