Jar Pure & Clean Prostředek Na Mytí Nádobí S 0 % Parfémů A Barviv

0,65 l
59,90 Kč 92,15 Kč/l
Země původu: Česká republika,

Popis produktu

Tekutý prostředek na mytí nádobí Jar Pure & Clean má čisticí účinky Jaru, ale neobsahuje žádné parfémy ani barviva.

Příprava a použití: Vyzkoušejte také kapsle do automatické myčky nádobí Jar Platinum All in One, které zajišťují zářivě čisté nádobí i myčku. Tekutý prostředek na mytí nádobí Jar Pure & Clean je tak koncentrovaný, že vám stačí použít jen kapku.

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Složení

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky
5-15 % neiontové povrchově aktivní látky Methylisothiazolinone Phenoxyethanol